Mwana akagara amai vake nhaka

Mwana akagara amai vake nhaka
Published: 25 August 2013 (201476 Views)
MURUME wechidiki wemumusha waMuzunza, kwaKatsukunya mudunhu reMutoko akagara nhaka amai vake baba vari vapenyu – vaviri ava ndokutosvika pakuita mwana vose uye ari kuti baba vake ndivo vakamukurudzira kuita chipini ichi mushure mekunge vamuti "havachabaka moto".

Zvikomborero Tome (35) naamainini vake, Joyce Katiyo (39), vakatomiswa mudare redzimhosva reMutoko Magistrate Court, vose vakapihwa chirango chekushanda vachibva kumba uye pasina muripo nekuda kwemakunakuna aya.

Mudare iri, vaviri ava vakabvuma mhosva yekuti vanodanana zvisinei kuti havana kudura kuti vakatoita mwana vose izvo vakazoudza kuKwayedza nemusi weChipiri svondo rino.

Vose vakapihwa mutongo wavo nemusi wa26 Chikunguru.

Kwayedza yakashanyira vaviri ava kumba kwavo uko vave kugara vose mushure mekushaika kwababa vepamusha apa munaChikumi gore rino.

Zvikomborero naJoyce vakataura kuti vange vave nemakore maviri vachidanana kusvika panguva yakazoshaika baba vepamusha apa.

Vakazosungwa apo mapurisa akanyeverwa neveruzhinji, ndokuzoendeswa kudare.

Zvikomborero naJoyce vakasvikirwa nevatori venhau kuma6 zuva rodoka vachibva kuchikoro cheKatsukunya nekukiriniki yeKatsukunya uko vari kushanda sechirango chemutongo wavakatemerwa nedare chekushanda maawa 210 pamunhu woga-woga.

Joyce ari kushanda ari kukiriniki uyuwo Zvikomborero achishandira kuchikoro. Joyce anga ari mudzimai wababa vaZvikomborero, VaBenny Muzunza, avo vakashaika vave nemakore anodarika 80 okuzvarwa.

Mudzimai waZvikomborero anonzi akatotiza pamusha nekuda kwerudo rwaZvikomborero namainini vake Joyce.

Vaviri ava pavakataurwa navo havana kumbondandama panyaya yavo - vakati vaitosiya mushakabvu (baba vaZvikomborero) achirara oga mumba ivo vachinorara mubhedhuru remwanakomana uyu.

Zvikomborero nemudzimai wake wekuzomutiza vane vana vaviri uyewo Joyce ane vana vaviri - avo vaanoti mumwe ndewemurume wake wekushaya newaZvikomborero. Mwana wemakunakuna uyu ndiye ava nemakore matatu okuberekwa.

Zvikomborero akaudza Kwayedza kuti akaita makore maviri achidanana naamainini ava apo baba vake vainge vachiri vapenyu.

"Taidanana naamainini mukadzi wababa ivo baba vari vapenyu. Ivo baba ndivo vakatishevedza pamwe chete naamainini ndokunditaurira kuti vakanga vasisina simba repabonde, ndokuti ndipinde kuna amai kuti vasazopoya mumba.

Vakataurirawo amai ava, tose tikabvumirana," akadaro Zvikomborero.

Murume uyu anoti akamboedza kuramba zano rababa vake iri kusvikira akazongobvuma uye anoti vakanga vave kudanana zvikuru kusvika pakazoshaika baba vake.

Amai vaZvikomborero vekumubereka – Muchaneta Mvundura – vakashaika mugore ra1997 baba vake ndokuzoroora Joyce muna2005.

Zvikomborero akaberekwa achingova oga mukomana pavana vatatu.

"Ndaiva ndakaroora Ritta Chimuzinga uyo akazoenda kumba kwavo kuNyamuzizi asi ndakaita naye vana vaviri. Haana kuenda nekuda kwekudanana kwangu naamai, akaenda nekurwara," akadaro Zvikomborero. Joyce akabvumawo kuti vaidanana zvikuru nemwana uyu kusvikira mukufa kwemurume wake.

"Baba vake vaiva murume wangu chaiye zvisinei kuti vakanga vakura. Vakanga vasisagone, ini zvaindinetsawo semunhu mudiki. Ivo vaindityira ini semukadzi mudiki.

"Vakatitaurira kuti tidanane pane kuti ndiende kunze nekudaro ndaivasiya ndichienda kunorara naZvikomborero usiku hwose kusvikira pakuzofa kwavo," akadaro Joyce.

"Musikana mudiki uyu mwana waZvikomborero asi birth certificate rake akatoreswa nababa vasati vafa," akadaro Joyce.

Vaviri ava vobvunzwa kuti vaisanzwa kutya kana netsitsi here apo vaisiya baba vaZvikomborero mumba varere voga vachirwara ivo vachinosasana, vakati vakanga vasina zvekuita.

Baba vepamusha apa vakazonoshaikira kumusha kwakaroorwa mumwe mwanasikana wavo kuChiweshe uko vakanga vanorapwa ndokuzonovigwa kwaMutoko.

Sahwira mukuru wemhuri iyi, anovawo mupurisa munzvimbo iyi, Fungai Chawora, akati Zvikomborero naamai vake Joyce vakatanga kudanana kare - makore anogona kusvika mana kana mashanu.

"Ini ndakauya pano kasingapere apo Benny akauya kwandiri achiti airwadziwa nezvaiitwa naZvikomborero zvekudanana naamai vake. Akanditi nditaure navo asi havana kundinzwa, izvo zvekuti vakadanana kwemakore maviri chete kunyepa," akadaro Chawora.

Joyce naZvikomborero vakabvuma kuti sahwira wavo uyu zvechokwadi aivatsiura nenyaya yechipini chavaiita.

Zvakadai, vaviri ava vanoti dare rakavati varege zvekudanana zvachose, uyu Zvikomborero otama pamusha apa, onovaka kwake oga kuitira kuti vasazonzwirana shuga.

Vose vakaramba nyaya yekuti vanogona kudzokerana vachiti vanotya kutyora mutemo.

"Ini handichazviita zvakare, ava ndimai vangu, ndave kutotsvagawo musikana wekuroora achava muroora waamai ava," akadaro Zvikomborero.

Joyce akati zvekupinda pabonde nemwana zvakapera zvichitevera mutongo wavakapihwa nedare.

"Handizvipamhidze futi, ndave kumutora semwana wangu, kana ndanzwawo shungu dzekuda ndinongoshivirira, takanzi tingogara," akadaro Joyce. Zvachakadai, guva rababa vaZvikomborero rinoda kurohwa zvichada kuti mudzimai uyu aripe murume wake akafa iyewo Zvikomborero achiripa kutadzira baba vake.
 
"Kuripa baba vangu ndinoda asi handina mombe kana mbudzi zvayo, zvimwe chete naamai hapana zvavainazvo. Hamheno kuti ticharipa nei," akadaro.

Mukadzi uyu anoti haachada kuroorwa zvekare uye ave kugarira kuchengeta vana vake pamwe chete nevaZvikomborero. Munin'ina wababa vaZvikomborero, VaJameson Tome, havana kuonekwa kuti vataure nekuda kwenyaya iyi.

Pachivanhu, ndivo vangadai vakatenderwa kugara nhaka kumukadzi wemukoma uyu. Kwayedza haina kukwanisa kuona Ishe Mutoko kuti vapewo mafungiro avo pamakunakuna aya.

Sabhuku vemusha uyu, VaRichard Tome, vanonzi vakambotonga nyaya iyi vakaitadza sezvo vaviri ava vairamba vachipengesana murudo.


- kwaedza

Tags: Nhaka,
 0

You May Like These Videos

Comments

There are no comments.

Latest stories

'Mnangagwa's aides not keen to depart from the past'

by Staff reporter | 24 August 2019 | 75 Views

'God is not happy with Mnangagwa' Chiwenga says

by Mandla Ndlovu | 24 August 2019 | 106 Views

Zimbabweans ignorant - Trevor Ncube

by Staff Reporter | 24 August 2019 | 64 Views

Sick General Chiwenga returns home?

by Mandla Ndlovu | 24 August 2019 | 128 Views

Coltart still detained

by Mandla Ndlovu | 24 August 2019 | 68 Views

Malawi court bans planned airport, border protests

by AFP | 24 August 2019 | 50 Views

Whats would Mnangagwa get in abducting Gonyeti?

by Staff reporter | 24 August 2019 | 51 Views

Mapeza outwits Pasuwa

by Staff reporter | 24 August 2019 | 60 Views

Gonyeti recounts horror abduction

by Staff reporter | 24 August 2019 | 43 Views

What is Eddie Cross up to?

by Antony Matutu | 24 August 2019 | 44 Views

Mnangagwa ally hit with $30,000 lawsuit

by Staff reporter | 24 August 2019 | 42 Views

Chamisa plots mass demos despite crackdown

by Staff reporter | 24 August 2019 | 56 Views

Econet showcases at agric show

by Staff reporter | 24 August 2019 | 45 Views

Mnangagwa's govt gripped by rising fear

by Staff reporter | 24 August 2019 | 51 Views

Zimbabwe govt assaults and arrests human rights lawyer

by Esther Munyira | 24 August 2019 | 90 Views

MDC secretary to spend weekend in remand prison

by Staff Reporter | 24 August 2019 | 88 Views

Civil servants reject pay rise

by Staff Reporter | 24 August 2019 | 140 Views

'Sentence machete-wielding robbers to life'

by Staff Reporter | 24 August 2019 | 100 Views

300 Zimbabweans nabbed in Musina blitz

by Staff Reporter | 24 August 2019 | 114 Views

Gukurahundi remarks ignite storm

by Staff Reporter | 24 August 2019 | 88 Views

Zimbabwe runs out of birth control pills

by Staff Reporter | 24 August 2019 | 73 Views

Solar Ear Tag GPS Tracker

by Justice Maphosa | 24 August 2019 | 75 Views

Mnangagwa calls for innovation in agriculture

by Staff reporter | 24 August 2019 | 99 Views

Solar products still expensive despite duty waiver

by Staff reporter | 24 August 2019 | 94 Views

Transport computerisation ups revenue to US$375m

by Staff reporter | 24 August 2019 | 53 Views

Gumbura wives stand by hubby

by Staff reporter | 24 August 2019 | 87 Views

Mupfumira probe 'complete in 3 months'

by Staff reporter | 24 August 2019 | 91 Views

Mohadi hails agri-business

by Staff reporter | 24 August 2019 | 75 Views

Mnangagwa using borehole for votes campaign in Glen View?

by Staff reporter | 24 August 2019 | 80 Views

Zimbabwe under siege once again

by Editorial - chronicle | 24 August 2019 | 83 Views

BCC disconnects water supplies to defaulting rate payers

by Staff reporter | 24 August 2019 | 69 Views

Zimbabwe hit by birth control pills shortage

by Staff reporter | 24 August 2019 | 58 Views

Nurse head-buts doctor over girlfriend

by newzimbabwe | 24 August 2019 | 60 Views

Kambarami didn't have powers to suspend Town clerk, says High Court

by Staff reporter | 24 August 2019 | 37 Views

Econet closes shop in 13 countries

by Staff reporter | 24 August 2019 | 49 Views

Technical faults at Hwange cause for prolonged load shedding

by Staff reporter | 24 August 2019 | 42 Views