Mwana akagara amai vake nhaka

Mwana akagara amai vake nhaka
Published: 25 August 2013 (169251 Views)
MURUME wechidiki wemumusha waMuzunza, kwaKatsukunya mudunhu reMutoko akagara nhaka amai vake baba vari vapenyu – vaviri ava ndokutosvika pakuita mwana vose uye ari kuti baba vake ndivo vakamukurudzira kuita chipini ichi mushure mekunge vamuti "havachabaka moto".

Zvikomborero Tome (35) naamainini vake, Joyce Katiyo (39), vakatomiswa mudare redzimhosva reMutoko Magistrate Court, vose vakapihwa chirango chekushanda vachibva kumba uye pasina muripo nekuda kwemakunakuna aya.

Mudare iri, vaviri ava vakabvuma mhosva yekuti vanodanana zvisinei kuti havana kudura kuti vakatoita mwana vose izvo vakazoudza kuKwayedza nemusi weChipiri svondo rino.

Vose vakapihwa mutongo wavo nemusi wa26 Chikunguru.

Kwayedza yakashanyira vaviri ava kumba kwavo uko vave kugara vose mushure mekushaika kwababa vepamusha apa munaChikumi gore rino.

Zvikomborero naJoyce vakataura kuti vange vave nemakore maviri vachidanana kusvika panguva yakazoshaika baba vepamusha apa.

Vakazosungwa apo mapurisa akanyeverwa neveruzhinji, ndokuzoendeswa kudare.

Zvikomborero naJoyce vakasvikirwa nevatori venhau kuma6 zuva rodoka vachibva kuchikoro cheKatsukunya nekukiriniki yeKatsukunya uko vari kushanda sechirango chemutongo wavakatemerwa nedare chekushanda maawa 210 pamunhu woga-woga.

Joyce ari kushanda ari kukiriniki uyuwo Zvikomborero achishandira kuchikoro. Joyce anga ari mudzimai wababa vaZvikomborero, VaBenny Muzunza, avo vakashaika vave nemakore anodarika 80 okuzvarwa.

Mudzimai waZvikomborero anonzi akatotiza pamusha nekuda kwerudo rwaZvikomborero namainini vake Joyce.

Vaviri ava pavakataurwa navo havana kumbondandama panyaya yavo - vakati vaitosiya mushakabvu (baba vaZvikomborero) achirara oga mumba ivo vachinorara mubhedhuru remwanakomana uyu.

Zvikomborero nemudzimai wake wekuzomutiza vane vana vaviri uyewo Joyce ane vana vaviri - avo vaanoti mumwe ndewemurume wake wekushaya newaZvikomborero. Mwana wemakunakuna uyu ndiye ava nemakore matatu okuberekwa.

Zvikomborero akaudza Kwayedza kuti akaita makore maviri achidanana naamainini ava apo baba vake vainge vachiri vapenyu.

"Taidanana naamainini mukadzi wababa ivo baba vari vapenyu. Ivo baba ndivo vakatishevedza pamwe chete naamainini ndokunditaurira kuti vakanga vasisina simba repabonde, ndokuti ndipinde kuna amai kuti vasazopoya mumba.

Vakataurirawo amai ava, tose tikabvumirana," akadaro Zvikomborero.

Murume uyu anoti akamboedza kuramba zano rababa vake iri kusvikira akazongobvuma uye anoti vakanga vave kudanana zvikuru kusvika pakazoshaika baba vake.

Amai vaZvikomborero vekumubereka – Muchaneta Mvundura – vakashaika mugore ra1997 baba vake ndokuzoroora Joyce muna2005.

Zvikomborero akaberekwa achingova oga mukomana pavana vatatu.

"Ndaiva ndakaroora Ritta Chimuzinga uyo akazoenda kumba kwavo kuNyamuzizi asi ndakaita naye vana vaviri. Haana kuenda nekuda kwekudanana kwangu naamai, akaenda nekurwara," akadaro Zvikomborero. Joyce akabvumawo kuti vaidanana zvikuru nemwana uyu kusvikira mukufa kwemurume wake.

"Baba vake vaiva murume wangu chaiye zvisinei kuti vakanga vakura. Vakanga vasisagone, ini zvaindinetsawo semunhu mudiki. Ivo vaindityira ini semukadzi mudiki.

"Vakatitaurira kuti tidanane pane kuti ndiende kunze nekudaro ndaivasiya ndichienda kunorara naZvikomborero usiku hwose kusvikira pakuzofa kwavo," akadaro Joyce.

"Musikana mudiki uyu mwana waZvikomborero asi birth certificate rake akatoreswa nababa vasati vafa," akadaro Joyce.

Vaviri ava vobvunzwa kuti vaisanzwa kutya kana netsitsi here apo vaisiya baba vaZvikomborero mumba varere voga vachirwara ivo vachinosasana, vakati vakanga vasina zvekuita.

Baba vepamusha apa vakazonoshaikira kumusha kwakaroorwa mumwe mwanasikana wavo kuChiweshe uko vakanga vanorapwa ndokuzonovigwa kwaMutoko.

Sahwira mukuru wemhuri iyi, anovawo mupurisa munzvimbo iyi, Fungai Chawora, akati Zvikomborero naamai vake Joyce vakatanga kudanana kare - makore anogona kusvika mana kana mashanu.

"Ini ndakauya pano kasingapere apo Benny akauya kwandiri achiti airwadziwa nezvaiitwa naZvikomborero zvekudanana naamai vake. Akanditi nditaure navo asi havana kundinzwa, izvo zvekuti vakadanana kwemakore maviri chete kunyepa," akadaro Chawora.

Joyce naZvikomborero vakabvuma kuti sahwira wavo uyu zvechokwadi aivatsiura nenyaya yechipini chavaiita.

Zvakadai, vaviri ava vanoti dare rakavati varege zvekudanana zvachose, uyu Zvikomborero otama pamusha apa, onovaka kwake oga kuitira kuti vasazonzwirana shuga.

Vose vakaramba nyaya yekuti vanogona kudzokerana vachiti vanotya kutyora mutemo.

"Ini handichazviita zvakare, ava ndimai vangu, ndave kutotsvagawo musikana wekuroora achava muroora waamai ava," akadaro Zvikomborero.

Joyce akati zvekupinda pabonde nemwana zvakapera zvichitevera mutongo wavakapihwa nedare.

"Handizvipamhidze futi, ndave kumutora semwana wangu, kana ndanzwawo shungu dzekuda ndinongoshivirira, takanzi tingogara," akadaro Joyce. Zvachakadai, guva rababa vaZvikomborero rinoda kurohwa zvichada kuti mudzimai uyu aripe murume wake akafa iyewo Zvikomborero achiripa kutadzira baba vake.
 
"Kuripa baba vangu ndinoda asi handina mombe kana mbudzi zvayo, zvimwe chete naamai hapana zvavainazvo. Hamheno kuti ticharipa nei," akadaro.

Mukadzi uyu anoti haachada kuroorwa zvekare uye ave kugarira kuchengeta vana vake pamwe chete nevaZvikomborero. Munin'ina wababa vaZvikomborero, VaJameson Tome, havana kuonekwa kuti vataure nekuda kwenyaya iyi.

Pachivanhu, ndivo vangadai vakatenderwa kugara nhaka kumukadzi wemukoma uyu. Kwayedza haina kukwanisa kuona Ishe Mutoko kuti vapewo mafungiro avo pamakunakuna aya.

Sabhuku vemusha uyu, VaRichard Tome, vanonzi vakambotonga nyaya iyi vakaitadza sezvo vaviri ava vairamba vachipengesana murudo.


- kwaedza

Tags: Nhaka,
 0

You May Like These Videos

Comments

There are no comments.

Latest stories

Sex maniac dies

by Staff reporter | 22 September 2017 | 166 Views

The day Mugabe crushed Mnangagwa

by Farai Maguwu, Civic activist | 22 September 2017 | 172 Views

ZimAsset, a failed economic policy

by Blessing Machiva | 22 September 2017 | 67 Views

Gwelutshena Primary receives over 20 computers from AFZ

by Staff Reporter | 22 September 2017 | 57 Views

President Mugabe - an ally to reckon with

by Rufaro Gijima | 22 September 2017 | 112 Views

UNAIDS calls to quicken the pace of action to end AIDS

by APO | 22 September 2017 | 55 Views

Kim Jong Un threatens 'mentally deranged' Trump

by Reuters | 22 September 2017 | 73 Views

Tsvangirai rests

by Ndou Paul | 22 September 2017 | 100 Views

Mugabe struggles to walk after attacking Trump

by Staff reporter | 22 September 2017 | 97 Views

16 cases of human right violations recorded in a month

by Stephen Jakes | 22 September 2017 | 51 Views

President Mugabe's UNGA address spot on

by Chido Chikuni | 22 September 2017 | 68 Views

MDC-T wants details of BVR data storage

by Staff reporter | 22 September 2017 | 61 Views

Mugabe abusing presidential powers

by Staff reporter | 22 September 2017 | 37 Views

Joseph Msika's wife dies

by Staff reporter | 22 September 2017 | 69 Views

Zanu-PF introduces financial services

by Staff reporter | 22 September 2017 | 70 Views

Zimbabwe media should address concerns over alleged capture

by Staff reporter | 21 September 2017 | 127 Views

RBZ pledges to pay Eskom $32m to avoid power cuts

by Staff reporter | 21 September 2017 | 133 Views

Dembare shoot to the top

by Staff reporter | 21 September 2017 | 198 Views

Zimbabwe's shady police roadblocks reflect its failing governance

by Derek Matyszak for ISS Today | 21 September 2017 | 150 Views

Beefy not afraid of Highlanders

by Staff reporter | 21 September 2017 | 108 Views

Mighty Warriors reach COSAFA Final

by Staff reporter | 21 September 2017 | 138 Views

Hookers off the hook?

by Staff reporter | 21 September 2017 | 227 Views

Madamombe is an attention seeker

by John Sigauke | 21 September 2017 | 133 Views

The world awaits Mugabe's UNGA speech

by Nobleman Runyanga | 21 September 2017 | 188 Views

Desperate hookers terrorise suburb

by Staff reporter | 21 September 2017 | 167 Views

Mnangagwa allies plan to 'shipwreck' Mugabe's 2018 campaign

by Staff reporter | 21 September 2017 | 152 Views

Jonathan Moyo in Mnangagwa's jaws

by Staff reporter | 21 September 2017 | 173 Views

Nyaruwata takes over war vets leadership

by Staff reporter | 21 September 2017 | 188 Views

Accommodation boost for NUST students

by Staff reporter | 21 September 2017 | 126 Views

Zanu-PF fundraising meeting underway

by Staff reporter | 21 September 2017 | 73 Views

Pastor warns Mugabe of God's wrath

by Staff reporter | 21 September 2017 | 178 Views

ZimFirst fearing for the 2018 polls

by Stephen Jakes | 21 September 2017 | 98 Views

Heal Zimbabwe prepared to protect victims of torture

by Stephen Jakes | 21 September 2017 | 73 Views

From racism to tribal discrimination: When the oppressed are dangerous

by Moses Mzila Ndlovu, ANSA Interim President | 21 September 2017 | 103 Views

Uproar over 'slavery' on Zimbabwe farms

by Staff reporter | 21 September 2017 | 239 Views

Mujuru tells Mnangagwa to just resign

by Staff reporter | 21 September 2017 | 273 Views