Mwana akagara amai vake nhaka

Mwana akagara amai vake nhaka
Published: 25 August 2013 (175000 Views)
MURUME wechidiki wemumusha waMuzunza, kwaKatsukunya mudunhu reMutoko akagara nhaka amai vake baba vari vapenyu – vaviri ava ndokutosvika pakuita mwana vose uye ari kuti baba vake ndivo vakamukurudzira kuita chipini ichi mushure mekunge vamuti "havachabaka moto".

Zvikomborero Tome (35) naamainini vake, Joyce Katiyo (39), vakatomiswa mudare redzimhosva reMutoko Magistrate Court, vose vakapihwa chirango chekushanda vachibva kumba uye pasina muripo nekuda kwemakunakuna aya.

Mudare iri, vaviri ava vakabvuma mhosva yekuti vanodanana zvisinei kuti havana kudura kuti vakatoita mwana vose izvo vakazoudza kuKwayedza nemusi weChipiri svondo rino.

Vose vakapihwa mutongo wavo nemusi wa26 Chikunguru.

Kwayedza yakashanyira vaviri ava kumba kwavo uko vave kugara vose mushure mekushaika kwababa vepamusha apa munaChikumi gore rino.

Zvikomborero naJoyce vakataura kuti vange vave nemakore maviri vachidanana kusvika panguva yakazoshaika baba vepamusha apa.

Vakazosungwa apo mapurisa akanyeverwa neveruzhinji, ndokuzoendeswa kudare.

Zvikomborero naJoyce vakasvikirwa nevatori venhau kuma6 zuva rodoka vachibva kuchikoro cheKatsukunya nekukiriniki yeKatsukunya uko vari kushanda sechirango chemutongo wavakatemerwa nedare chekushanda maawa 210 pamunhu woga-woga.

Joyce ari kushanda ari kukiriniki uyuwo Zvikomborero achishandira kuchikoro. Joyce anga ari mudzimai wababa vaZvikomborero, VaBenny Muzunza, avo vakashaika vave nemakore anodarika 80 okuzvarwa.

Mudzimai waZvikomborero anonzi akatotiza pamusha nekuda kwerudo rwaZvikomborero namainini vake Joyce.

Vaviri ava pavakataurwa navo havana kumbondandama panyaya yavo - vakati vaitosiya mushakabvu (baba vaZvikomborero) achirara oga mumba ivo vachinorara mubhedhuru remwanakomana uyu.

Zvikomborero nemudzimai wake wekuzomutiza vane vana vaviri uyewo Joyce ane vana vaviri - avo vaanoti mumwe ndewemurume wake wekushaya newaZvikomborero. Mwana wemakunakuna uyu ndiye ava nemakore matatu okuberekwa.

Zvikomborero akaudza Kwayedza kuti akaita makore maviri achidanana naamainini ava apo baba vake vainge vachiri vapenyu.

"Taidanana naamainini mukadzi wababa ivo baba vari vapenyu. Ivo baba ndivo vakatishevedza pamwe chete naamainini ndokunditaurira kuti vakanga vasisina simba repabonde, ndokuti ndipinde kuna amai kuti vasazopoya mumba.

Vakataurirawo amai ava, tose tikabvumirana," akadaro Zvikomborero.

Murume uyu anoti akamboedza kuramba zano rababa vake iri kusvikira akazongobvuma uye anoti vakanga vave kudanana zvikuru kusvika pakazoshaika baba vake.

Amai vaZvikomborero vekumubereka – Muchaneta Mvundura – vakashaika mugore ra1997 baba vake ndokuzoroora Joyce muna2005.

Zvikomborero akaberekwa achingova oga mukomana pavana vatatu.

"Ndaiva ndakaroora Ritta Chimuzinga uyo akazoenda kumba kwavo kuNyamuzizi asi ndakaita naye vana vaviri. Haana kuenda nekuda kwekudanana kwangu naamai, akaenda nekurwara," akadaro Zvikomborero. Joyce akabvumawo kuti vaidanana zvikuru nemwana uyu kusvikira mukufa kwemurume wake.

"Baba vake vaiva murume wangu chaiye zvisinei kuti vakanga vakura. Vakanga vasisagone, ini zvaindinetsawo semunhu mudiki. Ivo vaindityira ini semukadzi mudiki.

"Vakatitaurira kuti tidanane pane kuti ndiende kunze nekudaro ndaivasiya ndichienda kunorara naZvikomborero usiku hwose kusvikira pakuzofa kwavo," akadaro Joyce.

"Musikana mudiki uyu mwana waZvikomborero asi birth certificate rake akatoreswa nababa vasati vafa," akadaro Joyce.

Vaviri ava vobvunzwa kuti vaisanzwa kutya kana netsitsi here apo vaisiya baba vaZvikomborero mumba varere voga vachirwara ivo vachinosasana, vakati vakanga vasina zvekuita.

Baba vepamusha apa vakazonoshaikira kumusha kwakaroorwa mumwe mwanasikana wavo kuChiweshe uko vakanga vanorapwa ndokuzonovigwa kwaMutoko.

Sahwira mukuru wemhuri iyi, anovawo mupurisa munzvimbo iyi, Fungai Chawora, akati Zvikomborero naamai vake Joyce vakatanga kudanana kare - makore anogona kusvika mana kana mashanu.

"Ini ndakauya pano kasingapere apo Benny akauya kwandiri achiti airwadziwa nezvaiitwa naZvikomborero zvekudanana naamai vake. Akanditi nditaure navo asi havana kundinzwa, izvo zvekuti vakadanana kwemakore maviri chete kunyepa," akadaro Chawora.

Joyce naZvikomborero vakabvuma kuti sahwira wavo uyu zvechokwadi aivatsiura nenyaya yechipini chavaiita.

Zvakadai, vaviri ava vanoti dare rakavati varege zvekudanana zvachose, uyu Zvikomborero otama pamusha apa, onovaka kwake oga kuitira kuti vasazonzwirana shuga.

Vose vakaramba nyaya yekuti vanogona kudzokerana vachiti vanotya kutyora mutemo.

"Ini handichazviita zvakare, ava ndimai vangu, ndave kutotsvagawo musikana wekuroora achava muroora waamai ava," akadaro Zvikomborero.

Joyce akati zvekupinda pabonde nemwana zvakapera zvichitevera mutongo wavakapihwa nedare.

"Handizvipamhidze futi, ndave kumutora semwana wangu, kana ndanzwawo shungu dzekuda ndinongoshivirira, takanzi tingogara," akadaro Joyce. Zvachakadai, guva rababa vaZvikomborero rinoda kurohwa zvichada kuti mudzimai uyu aripe murume wake akafa iyewo Zvikomborero achiripa kutadzira baba vake.
 
"Kuripa baba vangu ndinoda asi handina mombe kana mbudzi zvayo, zvimwe chete naamai hapana zvavainazvo. Hamheno kuti ticharipa nei," akadaro.

Mukadzi uyu anoti haachada kuroorwa zvekare uye ave kugarira kuchengeta vana vake pamwe chete nevaZvikomborero. Munin'ina wababa vaZvikomborero, VaJameson Tome, havana kuonekwa kuti vataure nekuda kwenyaya iyi.

Pachivanhu, ndivo vangadai vakatenderwa kugara nhaka kumukadzi wemukoma uyu. Kwayedza haina kukwanisa kuona Ishe Mutoko kuti vapewo mafungiro avo pamakunakuna aya.

Sabhuku vemusha uyu, VaRichard Tome, vanonzi vakambotonga nyaya iyi vakaitadza sezvo vaviri ava vairamba vachipengesana murudo.


- kwaedza

Tags: Nhaka,
 0

You May Like These Videos

Comments

There are no comments.

Latest stories

Mugabe's first picture after resignation

by online | 22 November 2017 | 192 Views

#NewZimbabwe - We need a perfect union

by Otis Mabikwa | 22 November 2017 | 53 Views

Mnangagwa transitional is ideal if it focuses on reforms

by Tinashe Eric Muzamhindo | 22 November 2017 | 66 Views

Religious community rallies behind new government

by Staff Reporter | 22 November 2017 | 39 Views

WATCH: Mnangagwa's convoy of many cars

by Staff Reporter | 22 November 2017 | 70 Views

PHOTOS: Mnangagwa's son wants to be a minister too

by Staff Reporter | 22 November 2017 | 78 Views

'Zimbabwe witnessing the beginning of a new democracy,' says Mnangagwa

by Staff reporter | 22 November 2017 | 46 Views

Mnangagwa want to grow the economy

by Staff reporter | 22 November 2017 | 53 Views

Mnangagwa confirms that he was poisoned

by Staff reporter | 22 November 2017 | 40 Views

18 November march - A reflection of the national pulse

by Wilton Nyasha Machimbira | 22 November 2017 | 87 Views

When your net-worth threatens your self-worth

by Nimi Princewill | 22 November 2017 | 104 Views

Mugabe plane registration to be changed

by Staff reporter | 22 November 2017 | 309 Views

Mugabe still subject to civil lawsuit for massacres in foreign courts

by Ken Sibanda | 22 November 2017 | 165 Views

WATCH: Mnangagwa arrives in Zimbabwe

by Staff reporter | 22 November 2017 | 385 Views

WATCH: Mnangagwa meets Zuma in SA

by AP | 22 November 2017 | 201 Views

Grace Mugabe created the biggest Vampire State in Africa

by Sam Wezhira | 22 November 2017 | 146 Views

Why Mnangagwa will make a great President

by Nigel T Sithole | 22 November 2017 | 183 Views

Review: Mega Moolah Isis

by Agencies | 22 November 2017 | 49 Views

Become an African Travel Blogger in five easy steps

by Staff Reporter | 22 November 2017 | 58 Views

Dynamos fined only $2,500 for violence

by Staff reporter | 22 November 2017 | 99 Views

TelOne recruiting cyber security analyst

by TechZim | 22 November 2017 | 94 Views

WATCH: Grace Mugabe Mnangagwa attacks

by Staff Reporter | 22 November 2017 | 172 Views

Mnangagwa meets Zuma in SA

by AP | 22 November 2017 | 183 Views

Mnangagwa depart from an airport in SA

by AP | 22 November 2017 | 122 Views

US to remove Zimbabwe sanctions?

by AFP | 22 November 2017 | 208 Views

Mugabe will not request asylum in South Africa

by Staff reporter | 22 November 2017 | 165 Views

Mnangagwa rises as Mugabe falls

by Staff reporter | 22 November 2017 | 91 Views

Zanu-PF nominates Mnangagwa for President

by Staff reporter | 22 November 2017 | 63 Views

Mnangagwa's rough journey to state house

by Tinashe Eric Muzamhindo | 22 November 2017 | 152 Views

Mudenda speaks on swearing-in on Mnangagwa

by Staff Reporter | 22 November 2017 | 134 Views

Mphoko the eligible President after Mugabe's resignation - lawyer

by Stephen Jakes | 22 November 2017 | 102 Views