Isalukazi sigcina umbane embodleleni

Isalukazi sigcina umbane embodleleni
Published: 24 July 2015 (13410 Views)
KUDABA oluhlasimulisa umzimba kulemuli yeGuwe, eNkayi ezidla izibindi kulandela ukuzwa ukuthi kulelunga layo elilembodlela ''yombane'', inhlabathi yamangcwaba kanye legazi labantu abafayo okuyikho osekuqede abantu emulini kanye lesigabeni, uMthunywa ukuzwile lokhu.

Kubikwa uLwezi Ncube (90) owazakala ngokuthi nguNaNhlanhla ohlala esiqintini esingaphansi kukasobhuku uLivion Moyo utholakale elembodlela abegcina kiyo inhlabathi yamangcwaba okuvele ukuba ivunjululwe ngoLwesine kuviki ephelileyo ivutha amalangabi njalo iphazima okwenze kwathatha amahola amathathu ukuthi benelise ukuyibamba.

Kuzwakale ukuba amalangabi la yiwo abephenduka abe ngumbane.

UMthunywa uzwe ukuthi imuli yakoNcube iphume ijumo yayadinga osiyazi ukuthi bazolungisa umuzi wabo kulandela ukuwelwa ngamashwa ehlukeneyo agoqela ukungendi kwezintombi, ukutshaywa yinkosazana, ukufa kwabantu okungazwisisekiyo emulini kanye lesigabeni obesekudala ukuthi ezinye izakhamizi zithi ugogo uNaNhlanhla ulesandla kulokho.

UMthunywa esizwa ngodletshana lolu kazange athande ukuphozisa amaseko kodwa uhle wabhekisa amabombo kule indawo ukuze ayekuzwa kabanzi ngalindaba.

UThobekile Nkomo ongumzukulu kaNcube uthe kuliqiniso ukuthi ugogo wakhe ubanjwe elembodlela 'yombane' akade eyisebenzisa ukuphosa abazukulu bakhe nxa bengenzi intando yakhe.

"Thina akusimangalisi ukukhitshwa kwembodlela kagogo ngoba sakuzwa kudala kubaphurofethi ukuthi ugogo ulembodlela afika abize amabizo ethu kiyo ukuze sidubeke njalo sibuye labomkethu bazokwenda lapha ekhaya," kulandisa uNkszn Nkomo.


Abazukulu bakagogo Ncube uThobekile Nkomo lomnawakhe


Uqhubekele phambili wabikela uMthunywa ukuthi imbodlela le ibingeyamafutha e-vaseline yakudala.

Uthe ugogo wakhe ubethi engakhutshwa ngumuntu ubengamfungeli ijoyi lamakhala abomvu kodwa ubeqonda embodleleni yakhe afike amemeze ibizo lalowo muntu.

"Ugogo ubesithi engacatshulwa ngumuntu angambhemeli igwayi kodwa ubeqonda embodleleni yakhe yemibane yezulu afike amemeze ibizo lalowo muntu yena uzabona ngenkosazana isimtshaya kuphela mhla izulu lithwalayo.

"Umbane lo ububuya njengalokhu esikujayeleyo ufike uqonde lowo othunywe kuye,'' kutsho uNkszn Nkomo.

UNkomo uqhubekele phambili echaza ukuthi uNcube wayelabantwana abayisitshiyagalo mbili kodwa sebafa bonke ngenxa yakhe.

"Ugogo (uNcube) sizwe ukuthi ubethi engabulala umuntu angabekwa aye engcwabeni ayecupha inhlabathi ayivalele embodleleni yakhe le ukuze ibe lamandla amakhulu," kutsho uNkszn Nkomo.

UMthunywa ubuye waxhumana lomunye wabazukulu owale ukuziveza ibizo oveze ukuthi ubeselesikhathi eside edinga imbodlela le.

"Ngadinga indlu yonke ngathintitha izigqoko zonke kodwa angizange ngiyibone.

"Ngasengisiya biza usiyazi yena owafika wangena endlini yethu wadumela isaka elalilapho watsho eseyiphethe.

Isimanga esaba laso yikuthi isikhitshiwe esakeni imbodlela le kwathatha amahola amathathu ukuthi ibambeke ngoba yayivutha amalangabi ngapha iphazima okombane yaze yacitsha isichelwe ngamanzi," kulandisa umzukulu lo.

Iphephandaba likazulu libuye lakhulumisana logogo uNaNhlanhla ngendaba yembodlela yemibane wavuma ukuthi ngeyakhe yikho nje ikhitshwe emzini wakhe.

"Kangali ukuthi imbodlela ekhitshiweyo ngeyami njengoba ikhitshwe emzini wami.

"Ibilenhlabathi yamangcwaba, inhlabathi le iyatshisa ibe ngumbane. Umbane lo nxa ungasakutshayanga uyakunyathezela ukuthi ungaphumeleli. Okunye njalo inhlabathi le yenza ukuthi abakhwenyana babuye bazohlala kwabozala," kulandisa ugogo uNaNhlanhla.

UMthunywa uxoxisane lomsekeli kasobhuku uSylivia Mpofu Moyo wakule indawo oveze ukuthi sebezake babethwe ngumoya ngoba umbane ubusuhluphile esigabeni.

"Sekuzahlaleka lapha ngoba bekunzima, lami nginje ngo2013 ngaphosa ngahamba umbane watshaya ingalane wakhekheleza indlu wacina usutshise isihlahla. Kungakho ngiyathaba ngokukhitshwa kwembodlela ebivalele umbane," kuphetha umsekeli kasobhuku.


- Umthunywa Online

Tags: Lightning, ,
 0

You May Like These Videos

Comments

There are no comments.

Latest stories

PHOTOS: Job Sikhala becomes an instant internet joke

by Social media | 03 October 2019 | 231 Views

America says it is worried about Zimbabwe

by Mandla Ndlovu | 03 October 2019 | 260 Views

Madinda Ndlovu to be discharged tomorrow

by Staff reporter | 03 October 2019 | 181 Views

What are behavioral disorders and how can they be managed?

by Temba Munsaka | 03 October 2019 | 174 Views

Government speaks on Robert Mugabe's body parts

by Mandla Ndlovu | 03 October 2019 | 275 Views

Zacc recovers $100m property from looters

by Staff reporter | 03 October 2019 | 175 Views

WATCH: Mnangagwa apologises for destroying Zimbabwe satire

by Mandla Ndlovu | 03 October 2019 | 168 Views

Mphoko's application for release of passport dismissed

by Staff reporter | 03 October 2019 | 139 Views

Zanu-PF restructuring exercise begins

by Staff reporter | 03 October 2019 | 136 Views

Petrotrade declares $1.5 million dividend

by Staff reporter | 03 October 2019 | 115 Views

MSU, Zupco seal bus deal

by Staff reporter | 03 October 2019 | 206 Views

Mnangagwa to open ZMF conference

by Staff reporter | 03 October 2019 | 146 Views

High Court sets EcoCash hearing date

by Staff reporter | 03 October 2019 | 148 Views

Mphoko barred from leaving Zimbabwe

by ZimLive | 03 October 2019 | 144 Views

CIO agents monitor Jonathan Moyo in Kenya

by Mandla Ndlovu | 03 October 2019 | 364 Views

Acie Lumumba targets criminals around Mnangagwa

by Mandla Ndlovu | 03 October 2019 | 317 Views

$100 limit for cash-out transactions

by Staff reporter | 03 October 2019 | 234 Views

ANC starts anti-sanctions campaign

by Staff reporter | 03 October 2019 | 160 Views

ZESN calls for political parties regulation

by Staff reporter | 03 October 2019 | 140 Views

We've no forced labour evidence on Zimbabwe diamonds, says US Embassy

by Staff reporter | 03 October 2019 | 154 Views

Ex-ZPC board chairman freed on bail

by Staff reporter | 03 October 2019 | 171 Views

Cyber Bill seeks to safeguard citizens

by Staff reporter | 03 October 2019 | 124 Views

Cassava launches Vaya tractor services

by Staff reporter | 03 October 2019 | 161 Views

MDC Alliance boycott slammed

by Staff reporter | 03 October 2019 | 90 Views

10-man Bulawayo Chiefs stun Harare City

by Staff reporter | 03 October 2019 | 128 Views

Zimbabwe has a reputational problem, says US

by newzimbabwe | 03 October 2019 | 140 Views

MDC Alliance walk of shame

by Nduduzo Tshuma | 03 October 2019 | 183 Views

MDC councillors want suspension of Cowdray Park projects

by Staff reporter | 03 October 2019 | 128 Views

RBZ floats $300m additional TBs

by Staff reporter | 03 October 2019 | 120 Views

Teenagers rob soldier

by Staff reporter | 03 October 2019 | 138 Views

Duo rape corpse, get death sentence

by Staff reporter | 03 October 2019 | 151 Views

Mnangagwa to fly out for the zenith times

by Staff reporter | 03 October 2019 | 120 Views

Chamisa's MPs approach court to reverse 5 months allowance garnish

by newzimbabwe | 03 October 2019 | 72 Views

Zimra official forges Customs papers

by Staff reporter | 03 October 2019 | 57 Views

Zifa courts two nations for Warriors' friendlies

by Staff reporter | 03 October 2019 | 46 Views