Open letter to Mthwakazi.

Open letter to Mthwakazi.
Published: 24 November 2017 (609 Views)
Incwadi esemgceke kuwe Mthwakazi

Ngiyakubulisa Mthwakazi, njalo ngiyakhothamisa ikhanda.

Ngicela udlulisele phambili incwadi le yombane engiyilobayo, iye lakuloba bani ongabe elokuthokozelela ukukhuluma ngodaba lweNkosi kaMthwakazi. Ngizaqamba imitsho yami ibe yimicijo elula ukubala.

1. Kuliqiniso ukuthi kwaba lempi ngesikhathi sabokhokho kusukela 1868 kusiya ku1870 lapho kwazegcotshwa khona uLobhengula wamawaba. Impi le yadalwa yikuthi bakhona abasukuma besiyadinga inkokheli emazweni eyayingaphumi ebantwini. Owayedingwa nguNkulumane. Ngezinye indlela uMthwakazi, ngokugcoba uLobhengula, wala ukulethelwa inkosi emazweni. Lalamuhlanje uMthwakazi, njengayizolo, uzakwala inkosi ezalwa ezizweni izebekwa phezu kwabantu yona ingazi lalutho ngeSizwe sikaMthwakazi.

2. UMthwakazi kufanele avume, ngoba kuliqiniso, ukuthi kwaba leNkosi eyagcotshwayo ngemva kokunyamalala kukaLobhengula. Nxa abantu bangakuhloniphi lokhu, pho yini abazayihlonipha kuliNkosi ezagcotshwa, njengoba izabe ingaphansi kombuso weSalisbury njenge ukugcotshwa kukaNyamande.

3. Makuchasiswe ebantwini bakaMthwakazi ukuthi impilakahle, ezomnotho, impucuko langemvikelakahle yeSizwe kusezandleni zabo. Akekho owaphutshisa indima ngekhuba lomnikazi. Ingani okhokho bathi ikhuba lomnikazi alilandima. Ngalokho iphutha leli, lokube lokhe sikhangelele eZansi mayelana ngempilo zethu, kufanele lesulwe, licitshwe lingaze laphila futhi.

4. Phakathi kwalezinkunzi ezimbili uBulelani loZwide ekukhokheleni iSizwe, ngithi mina kungabi laloba munye ozavinjwa. Maziphakame zime zikhokhele zombili, ingani uNkulumane wakhokhela ingxenye yeSizwe baze bayawela iGibixhegu. Ikhona inkunzi ezakhefuzela phakathi kwalezi zombili, leyona ekhefuzelayo izakhothamisa ikhanda ilanga layo licitshe, njengoba uNkulumane wakhefuzela wakhothamisa ikhanda ilanga lakhe lacitsha.

Mthwakazi, sekuyisikhathi sokuthi sime labanelisayo. Igazi nje kuphela alinqobi. Ingani umfowabo kaMzilikazi kaMatshobana wenyukwa ubukhosi ngokukhangeleka esesaba uTshaka, ubukhosi bathinta umfokazanabo, uMzilikazi. Ngalokho, mazisukume zombili zikangwalongwalo, uLobhengula kaMzilikazi kaMtshobana. Mazigqunsule ngokwanelisa kwazo, ephandlwayo iphume enkundleni. Kanti likuphi iqhawe lakithi elizakwala ukudla umlenze lana koBulawayo, iqhawe elizabheka ibhubesi emehlweni linqobe ngengqondo. Ukuphi lo, uMkhatshwa wakoMthwakazi ozakhatshwa ngezinde izinyawo langezimfitshazanyana, kuthiwe ufile kanti uthwasile. Singaqambeli abantu amanga, iNkosi iveza ngombala wayo, hatshi igazi nje. Ingani zavela ngombalabala wazo ezeNkosi. Lidingeni ke ibhidi elimnyama ngomlomo, elithethwa ngezingqondo zamadoda.

Ngithi mina singavimbi loyedwa ozasukuma esitsho ngobukhosi, onguye uzakhanya abanye sebethe daca.

Yimi, inzalo kaMthwakazi
Kernan Mzelikahle
k.mzelikahle@gmail.com
0775195334

- Kernan Mzelikahle

 0

You May Like These Videos

Comments

There are no comments.

Latest stories

Chamisa needs to get on with the program now

by Charles Motsi | 23 September 2018 | 74 Views

The Church as seen by a Young Layman: Unmasking the darker side of modernity in Christianity

by Brian Maregedze and Tedious Ncube | 23 September 2018 | 52 Views

UNGA, an opportunity to tell the Zimbabwean story

by Tafara Shumba | 23 September 2018 | 45 Views

Zimbabweans in diaspora ready to build country

by Nobleman Runyanga | 23 September 2018 | 53 Views

Inter Africa bus in fatal head on collision

by Simbarashe Sithole | 23 September 2018 | 60 Views

Remembering Sidney Malunga

by Siphosami Malunga | 23 September 2018 | 80 Views

MDC Alliance council's grand corruption, shady deals exposed

by Staff reporter | 23 September 2018 | 80 Views

Chigumba lashes out at 'sore losers'

by Staff reporter | 23 September 2018 | 68 Views

Chiwenga launches African Dream boat

by Staff reporter | 23 September 2018 | 101 Views

Rogue cops run amok in Harare

by Staff reporter | 23 September 2018 | 100 Views

American investors express massive interest in Zimbabwe

by Staff reporter | 23 September 2018 | 81 Views

Prison boss willing to consider inmates conjugal visits

by Staff reporter | 23 September 2018 | 58 Views

Zanu-PF, Mines ministry officials grab gold mine

by Staff reporter | 23 September 2018 | 52 Views

Obert Mpofu denies growing rich off govt corruption

by Staff reporter | 23 September 2018 | 65 Views

Mnangagwa will not follow Mugabe's ways

by Staff reporter | 23 September 2018 | 62 Views

Extreme greed among MDC Alliance, Zanu-PF MPs shocking

by Staff reporter | 23 September 2018 | 60 Views

Chiwenga ordered army to be in the streets of Harare - Hwende

by Simbarashe Sithole | 23 September 2018 | 107 Views

Man bashes wife over cellphone

by Simbarashe Sithole | 23 September 2018 | 47 Views

ED set to address UNGA 2018

by Ashely Kondo | 23 September 2018 | 54 Views

Schools competition postponed due to cholera

by Stephen Jakes | 23 September 2018 | 49 Views

Mnangagwa lies about Gukurahundi commission, says Mathuthu

by Stephen Jakes | 23 September 2018 | 73 Views

Mnangagwa's message to Uncle Sam

by Staff reporter | 23 September 2018 | 64 Views

Its time to build Zimbabwe - Makamba

by Stephen Jakes | 23 September 2018 | 61 Views

Zimbabweans should brace for belt-tightening

by Staff reporter | 23 September 2018 | 58 Views

Mnangagwa needs the best brains Zimbabwe can produce

by Staff reporter | 23 September 2018 | 61 Views

Boost for Zimbabwe industry

by Staff reporter | 23 September 2018 | 51 Views

Crocodile Gang: 'Last man standing'

by Staff reporter | 23 September 2018 | 54 Views

ED explains to the world he is his own man

by Nobleman Runyanga | 23 September 2018 | 47 Views

Zanu-PF has stabilised

by Dr Obert Mpofu | 23 September 2018 | 50 Views

GMB boss arrested over $1m

by Staff reporter | 23 September 2018 | 52 Views

Govt moves into bulk fuel imports

by Staff reporter | 23 September 2018 | 42 Views

Mnangagwa's game-changing appointments

by Staff reporter | 23 September 2018 | 43 Views

New rules for Zimsec exams

by Staff reporter | 23 September 2018 | 43 Views

Zimbabwe roadblocks to continue

by Staff reporter | 23 September 2018 | 37 Views

Council bank for Bulawayo

by Staff reporter | 23 September 2018 | 42 Views

Foreign Bulawayo mayor calls on councillors and residents to unite

by Staff reporter | 23 September 2018 | 32 Views

'Production costs push price of bread up'

by Staff reporter | 23 September 2018 | 35 Views