Open letter to Mthwakazi.

Open letter to Mthwakazi.
Published: 24 November 2017 (532 Views)
Incwadi esemgceke kuwe Mthwakazi

Ngiyakubulisa Mthwakazi, njalo ngiyakhothamisa ikhanda.

Ngicela udlulisele phambili incwadi le yombane engiyilobayo, iye lakuloba bani ongabe elokuthokozelela ukukhuluma ngodaba lweNkosi kaMthwakazi. Ngizaqamba imitsho yami ibe yimicijo elula ukubala.

1. Kuliqiniso ukuthi kwaba lempi ngesikhathi sabokhokho kusukela 1868 kusiya ku1870 lapho kwazegcotshwa khona uLobhengula wamawaba. Impi le yadalwa yikuthi bakhona abasukuma besiyadinga inkokheli emazweni eyayingaphumi ebantwini. Owayedingwa nguNkulumane. Ngezinye indlela uMthwakazi, ngokugcoba uLobhengula, wala ukulethelwa inkosi emazweni. Lalamuhlanje uMthwakazi, njengayizolo, uzakwala inkosi ezalwa ezizweni izebekwa phezu kwabantu yona ingazi lalutho ngeSizwe sikaMthwakazi.

2. UMthwakazi kufanele avume, ngoba kuliqiniso, ukuthi kwaba leNkosi eyagcotshwayo ngemva kokunyamalala kukaLobhengula. Nxa abantu bangakuhloniphi lokhu, pho yini abazayihlonipha kuliNkosi ezagcotshwa, njengoba izabe ingaphansi kombuso weSalisbury njenge ukugcotshwa kukaNyamande.

3. Makuchasiswe ebantwini bakaMthwakazi ukuthi impilakahle, ezomnotho, impucuko langemvikelakahle yeSizwe kusezandleni zabo. Akekho owaphutshisa indima ngekhuba lomnikazi. Ingani okhokho bathi ikhuba lomnikazi alilandima. Ngalokho iphutha leli, lokube lokhe sikhangelele eZansi mayelana ngempilo zethu, kufanele lesulwe, licitshwe lingaze laphila futhi.

4. Phakathi kwalezinkunzi ezimbili uBulelani loZwide ekukhokheleni iSizwe, ngithi mina kungabi laloba munye ozavinjwa. Maziphakame zime zikhokhele zombili, ingani uNkulumane wakhokhela ingxenye yeSizwe baze bayawela iGibixhegu. Ikhona inkunzi ezakhefuzela phakathi kwalezi zombili, leyona ekhefuzelayo izakhothamisa ikhanda ilanga layo licitshe, njengoba uNkulumane wakhefuzela wakhothamisa ikhanda ilanga lakhe lacitsha.

Mthwakazi, sekuyisikhathi sokuthi sime labanelisayo. Igazi nje kuphela alinqobi. Ingani umfowabo kaMzilikazi kaMatshobana wenyukwa ubukhosi ngokukhangeleka esesaba uTshaka, ubukhosi bathinta umfokazanabo, uMzilikazi. Ngalokho, mazisukume zombili zikangwalongwalo, uLobhengula kaMzilikazi kaMtshobana. Mazigqunsule ngokwanelisa kwazo, ephandlwayo iphume enkundleni. Kanti likuphi iqhawe lakithi elizakwala ukudla umlenze lana koBulawayo, iqhawe elizabheka ibhubesi emehlweni linqobe ngengqondo. Ukuphi lo, uMkhatshwa wakoMthwakazi ozakhatshwa ngezinde izinyawo langezimfitshazanyana, kuthiwe ufile kanti uthwasile. Singaqambeli abantu amanga, iNkosi iveza ngombala wayo, hatshi igazi nje. Ingani zavela ngombalabala wazo ezeNkosi. Lidingeni ke ibhidi elimnyama ngomlomo, elithethwa ngezingqondo zamadoda.

Ngithi mina singavimbi loyedwa ozasukuma esitsho ngobukhosi, onguye uzakhanya abanye sebethe daca.

Yimi, inzalo kaMthwakazi
Kernan Mzelikahle
k.mzelikahle@gmail.com
0775195334

- Kernan Mzelikahle

 0

You May Like These Videos

Comments

There are no comments.

Latest stories

Omega Sibanda launches his Zanu-PF campaign

by Staff reporter | 21 June 2018 | 115 Views

Chinamasa proud of bins ceremony

by Staff reporter | 21 June 2018 | 140 Views

Mnangagwa to tour Ekusileni

by Staff reporter | 21 June 2018 | 114 Views

Andy Muridzo wife refuses to kiss him in public

by Staff reporter | 21 June 2018 | 153 Views

Omega Sibanda launched his Zanu-PF campaign

by Staff reporter | 21 June 2018 | 101 Views

Spot FM changes name to Classic263

by Ndou Paul | 21 June 2018 | 74 Views

Mnangagwa takes campaign trail to Bulawayo

by Staff reporter | 21 June 2018 | 90 Views

ZESA employee electrocuted in Bulawayo

by Staff reporter | 21 June 2018 | 89 Views

Are tattoos good for our youths

by Tondorindo | 21 June 2018 | 91 Views

Welcome back our Original Mazoe drink

by Thomas Murisa | 21 June 2018 | 103 Views

Zanu-PF candidates threatening to shut down churches in Hobhouse

by Fanuel Chinowaita | 21 June 2018 | 119 Views

Mnangagwa to resume issuance of grants

by Staff reporter | 21 June 2018 | 87 Views

Your success is in your state of mind

by Enos Denhere | 21 June 2018 | 82 Views

Chamisa showed his true colours when he chose Mugabe over Khupe

by Anthony Mkondo | 21 June 2018 | 116 Views

Mutsvangwa barred from evicting Chipanga from farm

by Staff reporter | 21 June 2018 | 116 Views

Parly exposes Obert Mpofu

by Staff reporter | 21 June 2018 | 110 Views

Mugabe ally in court over political violence

by Staff reporter | 21 June 2018 | 104 Views

Chamisa to boycott Zimbabwe polls?

by Staff reporter | 21 June 2018 | 172 Views

WATCH: Zanu PF, MDC Alliance square off in TV debate

by CNBC Africa | 21 June 2018 | 137 Views

Woman to contest DNA test for 3rd time

by Staff reporter | 21 June 2018 | 137 Views

MTN increase LTE coverage and download speeds

by MyBroadband | 21 June 2018 | 91 Views

Mutsvangwa booed, storms out of debate

by Staff Reporter | 21 June 2018 | 198 Views

#ChinamasaChallenge a hit on Twitter

by Ndou Paul | 21 June 2018 | 165 Views

Teachers slam Mnangagwa

by Staff reporter | 21 June 2018 | 134 Views

Spot FM Zimbabwe change name to Classic263

by Ndou Paul | 21 June 2018 | 121 Views

Zuma warned Chamisa against pact with Mugabe

by Staff reporter | 21 June 2018 | 232 Views

Mugabe's health condition 'is nothing serious'

by AFP | 21 June 2018 | 109 Views

Mukupe ordered to return journalist's cellphone

by MISA | 21 June 2018 | 97 Views

URGENT: Zimbabweans who worked for Wenela eligible for compensation

by Staff reporter | 21 June 2018 | 112 Views

Cleansing ceremony for Gweru- Kwekwe highway black spot

by Staff reporter | 21 June 2018 | 159 Views

.Man hangs self in neighbour's yard

by Staff reporter | 21 June 2018 | 189 Views

Peter Ndlovu's story told in World Cup advert

by Staff reporter | 21 June 2018 | 207 Views

Banks set to cut transaction costs

by Staff reporter | 21 June 2018 | 171 Views