Open letter to Mthwakazi.

Open letter to Mthwakazi.
Published: 24 November 2017 (291 Views)
Incwadi esemgceke kuwe Mthwakazi

Ngiyakubulisa Mthwakazi, njalo ngiyakhothamisa ikhanda.

Ngicela udlulisele phambili incwadi le yombane engiyilobayo, iye lakuloba bani ongabe elokuthokozelela ukukhuluma ngodaba lweNkosi kaMthwakazi. Ngizaqamba imitsho yami ibe yimicijo elula ukubala.

1. Kuliqiniso ukuthi kwaba lempi ngesikhathi sabokhokho kusukela 1868 kusiya ku1870 lapho kwazegcotshwa khona uLobhengula wamawaba. Impi le yadalwa yikuthi bakhona abasukuma besiyadinga inkokheli emazweni eyayingaphumi ebantwini. Owayedingwa nguNkulumane. Ngezinye indlela uMthwakazi, ngokugcoba uLobhengula, wala ukulethelwa inkosi emazweni. Lalamuhlanje uMthwakazi, njengayizolo, uzakwala inkosi ezalwa ezizweni izebekwa phezu kwabantu yona ingazi lalutho ngeSizwe sikaMthwakazi.

2. UMthwakazi kufanele avume, ngoba kuliqiniso, ukuthi kwaba leNkosi eyagcotshwayo ngemva kokunyamalala kukaLobhengula. Nxa abantu bangakuhloniphi lokhu, pho yini abazayihlonipha kuliNkosi ezagcotshwa, njengoba izabe ingaphansi kombuso weSalisbury njenge ukugcotshwa kukaNyamande.

3. Makuchasiswe ebantwini bakaMthwakazi ukuthi impilakahle, ezomnotho, impucuko langemvikelakahle yeSizwe kusezandleni zabo. Akekho owaphutshisa indima ngekhuba lomnikazi. Ingani okhokho bathi ikhuba lomnikazi alilandima. Ngalokho iphutha leli, lokube lokhe sikhangelele eZansi mayelana ngempilo zethu, kufanele lesulwe, licitshwe lingaze laphila futhi.

4. Phakathi kwalezinkunzi ezimbili uBulelani loZwide ekukhokheleni iSizwe, ngithi mina kungabi laloba munye ozavinjwa. Maziphakame zime zikhokhele zombili, ingani uNkulumane wakhokhela ingxenye yeSizwe baze bayawela iGibixhegu. Ikhona inkunzi ezakhefuzela phakathi kwalezi zombili, leyona ekhefuzelayo izakhothamisa ikhanda ilanga layo licitshe, njengoba uNkulumane wakhefuzela wakhothamisa ikhanda ilanga lakhe lacitsha.

Mthwakazi, sekuyisikhathi sokuthi sime labanelisayo. Igazi nje kuphela alinqobi. Ingani umfowabo kaMzilikazi kaMatshobana wenyukwa ubukhosi ngokukhangeleka esesaba uTshaka, ubukhosi bathinta umfokazanabo, uMzilikazi. Ngalokho, mazisukume zombili zikangwalongwalo, uLobhengula kaMzilikazi kaMtshobana. Mazigqunsule ngokwanelisa kwazo, ephandlwayo iphume enkundleni. Kanti likuphi iqhawe lakithi elizakwala ukudla umlenze lana koBulawayo, iqhawe elizabheka ibhubesi emehlweni linqobe ngengqondo. Ukuphi lo, uMkhatshwa wakoMthwakazi ozakhatshwa ngezinde izinyawo langezimfitshazanyana, kuthiwe ufile kanti uthwasile. Singaqambeli abantu amanga, iNkosi iveza ngombala wayo, hatshi igazi nje. Ingani zavela ngombalabala wazo ezeNkosi. Lidingeni ke ibhidi elimnyama ngomlomo, elithethwa ngezingqondo zamadoda.

Ngithi mina singavimbi loyedwa ozasukuma esitsho ngobukhosi, onguye uzakhanya abanye sebethe daca.

Yimi, inzalo kaMthwakazi
Kernan Mzelikahle
k.mzelikahle@gmail.com
0775195334

- Kernan Mzelikahle

 0

You May Like These Videos

Comments

There are no comments.

Latest stories

Zimbabwe based Pakistani businessman flees workplace

by Staff reporter | 13 December 2017 | 172 Views

MDC-T delegation to US is over govt defiance on human rights upholding

by Stephen Jakes | 13 December 2017 | 130 Views

Zim has opportunity to break the stranglehold of kleptocracy

by Staff reporter | 13 December 2017 | 106 Views

Civic groups want proper national healing

by Staff reporter | 13 December 2017 | 71 Views

Believe Gaule sings for Mnangagwa

by Staff reporter | 13 December 2017 | 90 Views

Mnangagwa's current politburo to run until 2019

by Staff reporter | 13 December 2017 | 150 Views

Mugabe inspires Sulu once again

by Staff reporter | 13 December 2017 | 131 Views

Crucial Dembare meeting cancelled

by Staff reporter | 13 December 2017 | 62 Views

New sponsor for Bosso, Dembare?

by Staff reporter | 13 December 2017 | 82 Views

US orders Zimbabwe army off the streets

by Staff reporter | 13 December 2017 | 145 Views

Women 'marry' trees in bizarre ceremony

by Staff reporter | 13 December 2017 | 142 Views

Mugabe's 'obedient son' dares Zimra, police

by Staff reporter | 13 December 2017 | 160 Views

Zanu-PF will use soldiers in 2018 election campaign

by Pindula | 13 December 2017 | 110 Views

'Mugabe smarter than Mnangagwa,' says Hungwe

by Staff reporter | 13 December 2017 | 242 Views

Land a metaphor for freedom

by Khulani David Ndhlovu | 13 December 2017 | 77 Views

MDC supports Zimbabwe's re-engagement with the international community

by Obert Chaurura Gutu | 13 December 2017 | 111 Views

PHOTO: Mnangagwa regalia fabric hits the streets

by Staff Reporter | 13 December 2017 | 143 Views

Cops forced to contributed $10 each for provincial expenses

by Ndou Paul | 13 December 2017 | 118 Views

Ian Khama congratulates Mnangagwa

by Staff reporter | 13 December 2017 | 90 Views

Activity increases at Beitbridge

by Staff reporter | 13 December 2017 | 126 Views

PHOTOS: James Makamba back in Zimbabwe

by Staff Reporter | 13 December 2017 | 446 Views

Grace Mugabe boo-boys charges dropped

by Staff reporter | 13 December 2017 | 245 Views

Villagers celebrate notorious gangster's death

by Staff reporter | 13 December 2017 | 190 Views

Pupil fails Grade 7 exam, commits suicide

by Staff reorter | 13 December 2017 | 129 Views

Catholic priest fired

by Staff reporter | 13 December 2017 | 151 Views

Zimbabwean man nabbed over 16 US bank heists

by Staff reporter | 13 December 2017 | 129 Views

'Matabeleland youth are not registering to vote'

by Stephen Jakes | 13 December 2017 | 76 Views

Social media users warned by the Junta

by Staff reporter | 13 December 2017 | 93 Views

US 'cautiously considering re-engaging Zimbabwe'

by Staff reporter | 13 December 2017 | 90 Views

Simon Khaya-Moyo to become 2nd Vice President of Zimbabwe - report

by Itai Mushekwe | 13 December 2017 | 362 Views

Did Grace Mugabe's public outbursts bring down Mugabe?

by voa | 13 December 2017 | 192 Views

U.S. Senators engage Zimbabwe experts

by voa | 13 December 2017 | 151 Views

PICTURE: Chombo, Chipanga forced to wear Mnangagwa caps

by social media | 13 December 2017 | 301 Views

Biti's property divorce list raises eyebrows

by Staff reporter | 13 December 2017 | 174 Views

Comic MP Chinotimba inspires book of jokes

by Staff reporter | 13 December 2017 | 135 Views

Zimbabwe man murdered in SA robbery

by Staff reporter | 13 December 2017 | 98 Views