Open letter to Mthwakazi.

Open letter to Mthwakazi.
Published: 24 November 2017 (399 Views)
Incwadi esemgceke kuwe Mthwakazi

Ngiyakubulisa Mthwakazi, njalo ngiyakhothamisa ikhanda.

Ngicela udlulisele phambili incwadi le yombane engiyilobayo, iye lakuloba bani ongabe elokuthokozelela ukukhuluma ngodaba lweNkosi kaMthwakazi. Ngizaqamba imitsho yami ibe yimicijo elula ukubala.

1. Kuliqiniso ukuthi kwaba lempi ngesikhathi sabokhokho kusukela 1868 kusiya ku1870 lapho kwazegcotshwa khona uLobhengula wamawaba. Impi le yadalwa yikuthi bakhona abasukuma besiyadinga inkokheli emazweni eyayingaphumi ebantwini. Owayedingwa nguNkulumane. Ngezinye indlela uMthwakazi, ngokugcoba uLobhengula, wala ukulethelwa inkosi emazweni. Lalamuhlanje uMthwakazi, njengayizolo, uzakwala inkosi ezalwa ezizweni izebekwa phezu kwabantu yona ingazi lalutho ngeSizwe sikaMthwakazi.

2. UMthwakazi kufanele avume, ngoba kuliqiniso, ukuthi kwaba leNkosi eyagcotshwayo ngemva kokunyamalala kukaLobhengula. Nxa abantu bangakuhloniphi lokhu, pho yini abazayihlonipha kuliNkosi ezagcotshwa, njengoba izabe ingaphansi kombuso weSalisbury njenge ukugcotshwa kukaNyamande.

3. Makuchasiswe ebantwini bakaMthwakazi ukuthi impilakahle, ezomnotho, impucuko langemvikelakahle yeSizwe kusezandleni zabo. Akekho owaphutshisa indima ngekhuba lomnikazi. Ingani okhokho bathi ikhuba lomnikazi alilandima. Ngalokho iphutha leli, lokube lokhe sikhangelele eZansi mayelana ngempilo zethu, kufanele lesulwe, licitshwe lingaze laphila futhi.

4. Phakathi kwalezinkunzi ezimbili uBulelani loZwide ekukhokheleni iSizwe, ngithi mina kungabi laloba munye ozavinjwa. Maziphakame zime zikhokhele zombili, ingani uNkulumane wakhokhela ingxenye yeSizwe baze bayawela iGibixhegu. Ikhona inkunzi ezakhefuzela phakathi kwalezi zombili, leyona ekhefuzelayo izakhothamisa ikhanda ilanga layo licitshe, njengoba uNkulumane wakhefuzela wakhothamisa ikhanda ilanga lakhe lacitsha.

Mthwakazi, sekuyisikhathi sokuthi sime labanelisayo. Igazi nje kuphela alinqobi. Ingani umfowabo kaMzilikazi kaMatshobana wenyukwa ubukhosi ngokukhangeleka esesaba uTshaka, ubukhosi bathinta umfokazanabo, uMzilikazi. Ngalokho, mazisukume zombili zikangwalongwalo, uLobhengula kaMzilikazi kaMtshobana. Mazigqunsule ngokwanelisa kwazo, ephandlwayo iphume enkundleni. Kanti likuphi iqhawe lakithi elizakwala ukudla umlenze lana koBulawayo, iqhawe elizabheka ibhubesi emehlweni linqobe ngengqondo. Ukuphi lo, uMkhatshwa wakoMthwakazi ozakhatshwa ngezinde izinyawo langezimfitshazanyana, kuthiwe ufile kanti uthwasile. Singaqambeli abantu amanga, iNkosi iveza ngombala wayo, hatshi igazi nje. Ingani zavela ngombalabala wazo ezeNkosi. Lidingeni ke ibhidi elimnyama ngomlomo, elithethwa ngezingqondo zamadoda.

Ngithi mina singavimbi loyedwa ozasukuma esitsho ngobukhosi, onguye uzakhanya abanye sebethe daca.

Yimi, inzalo kaMthwakazi
Kernan Mzelikahle
k.mzelikahle@gmail.com
0775195334

- Kernan Mzelikahle

 0

You May Like These Videos

Comments

There are no comments.

Latest stories

A tale of three vice presidents

by Tondorindo Chinehasha | 23 February 2018 | 97 Views

Nust Graduate wins beauty pageant

by Jefferson Metha | 23 February 2018 | 50 Views

It's time for rural cemeteries

by Thomas Murisa | 23 February 2018 | 74 Views

Mugabe warned: Shut up!

by Stephen Jakes | 23 February 2018 | 413 Views

2017 O-Level pass rate down to 26.35%

by Ndou Paul | 23 February 2018 | 151 Views

The mystery of the missing MDC-T constitution

by Joe Devanny | 23 February 2018 | 96 Views

Khupe snubs Chamisa overture

by Staff reporter | 23 February 2018 | 203 Views

Mutambara warn MDC-T members

by Staff reporter | 23 February 2018 | 342 Views

Jonathan Moyo taunts 'hopeless charlatan'

by Staff reporter | 23 February 2018 | 220 Views

Cheated wife cuts off man's sex organs

by Punch.com | 23 February 2018 | 102 Views

Cheating man in juju scare

by Staff reporter | 23 February 2018 | 132 Views

Headmaster, wife demand $145,000 from school

by Staff reporter | 23 February 2018 | 111 Views

Woman faces $10 000 adultery lawsuit

by Staff reporter | 23 February 2018 | 78 Views

Chamisa salutes Mnangagwa's govt

by Staff reporter | 23 February 2018 | 138 Views

Chamisa blasts the police force

by Simbarashe Sithole | 23 February 2018 | 571 Views

The social media president

by Charles Munganasa | 23 February 2018 | 81 Views

Four incredible gambling stories

by Agencies | 23 February 2018 | 64 Views

Reckless behaviour cost lives - PDP

by Jacob Mafume | 23 February 2018 | 77 Views

Tapping into diaspora remittances for growth

by Victor Bhoroma | 23 February 2018 | 68 Views

Zimbabwe's pricing dilemma

by Victor Bhoroma | 23 February 2018 | 68 Views

Chamisa blast the police force

by Simbarashe Sithole | 23 February 2018 | 259 Views

MDC-T drama: We have learnt very little about the past 37 years

by Hopewell Chin'ono | 23 February 2018 | 108 Views

Grace Mugabe is being harrassed, says Mugabe

by Staff reporter | 23 February 2018 | 229 Views

Ramaphosa forgives Peter Ndoro for 'killing' him

by BBC | 23 February 2018 | 164 Views

South Sudan to hang former South African colonel

by BBC | 23 February 2018 | 128 Views

British couple kidnapped in South Africa

by AFP | 23 February 2018 | 107 Views

Zim revives fuel pipeline deal with Botswana

by Staff reporter | 23 February 2018 | 86 Views

Fresh row over command agriculture

by Staff reporter | 23 February 2018 | 86 Views

MDC-T succession war, violence and tribalism

by MUCKRAKER Twitter: @MuckrakerZim | 23 February 2018 | 92 Views

MDC-T violence simply barbaric, unacceptable

by Faith Zaba | 23 February 2018 | 59 Views

Mudzuri seeks legal opinion

by Staff reporter | 23 February 2018 | 168 Views

Chamisa digs in

by Staff reporter | 23 February 2018 | 152 Views

MDC-T succession battles more political than constitutional

by Staff reporter | 23 February 2018 | 71 Views

Mugabe says, 'Mnangagwa government is illegal'

by Staff reporter | 23 February 2018 | 516 Views

'Lacoste cabal' has captured MDC-T

by Staff reporter | 23 February 2018 | 126 Views

What ZRP had to say about yesterday's shooting and riots

by Staff reporter | 23 February 2018 | 116 Views

'How G40's power-grab plan collapsed'

by Staff reporter | 23 February 2018 | 126 Views

Looting at Tsvangirai's burial

by Staff reporter | 23 February 2018 | 140 Views